Brev fra Den norske Lægeforening

Fra: Den norske Lægeforening
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Juridisk ansvar for brukere av MTU.

Saken ble forelagt til behandling for Lægeforeningens sentralstyre i møte 24.9. d.å.

Til orientering meddeles at sentralstyret fant å ville uttale at Lægeforeningen som før vil arbeide for å få frem i Norge en pasientforsikringsordning. Etter Lægeforeningens oppfatning vil en slik redusere behovet for å igangsette et spesielt arbeid for særskilt avklaring av juridisk ansvar på helsepersonell som brukere av MTU.

På denne bakgrunn finner sentralstyret å ville takke nei til deltagelse i det foreslåtte arbeidsutvalg.

Et brev fra Den norske Lægeforening

Legg igjen en kommentar