1 Brev fra NVE

Fra: Norges Vassdrags- og energiverk
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til MTF’s brev av 11.11.85 vedlagt til uttalelse brev av 21.11.84 med vedlegg fra MTF.

NVE var og er i prinsippet enig i forslaget. Som kjent kom det i gang et samarbeid mellom Sosialdepartementet, Helsedirektoratet, OED og NVE («Nordan-utvalget»), der kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr var en viktig del av mandatet.

Under arbeidet i utvalget mente NVE’s representanter av MTF’s forslag var den beste modellen for det videre arbeid på dette feltet.

Les resten av innholdet i:

1 Et brev fra NVE

Legg igjen en kommentar