Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester – forsprosjekt

MTF har i brev av 21. november 1984 presentert en FORANALYSE av et prosjekt:

KVALITETSSIKRING AV MEDISINSK TEKNISKE TJENESTER

Prosjektformål:

Utarbeide et standardisert vedlikeholdssystem for utstyr og installasjoner ved sykehus, sykehjem, helsesentra og primærhelsetjenesten. Systemet må omfatte både generelle retningslinjer samt spesifikke rutiner for de ulike typer utstyr og installasjoner.

Styret for MTF besluttet i møte den 2. oktober 1985 å utarbeide et FORPROSJEKT.

Dette forprosjekt er bl.a. utarbeidet på grunnlag av gruppearbeid under MTF’s landsmøte i Tromsø, 30. september – 2. oktober 1985.

Med dette fremlegger MTF forprosjektet.

Forprosjekt – Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester

 

Legg igjen en kommentar