1 Forslag til Statsbudsjett for 1986 – endringsforslag

Forslag ble sendt til Stortingets Helse- og Sosialkomité.
Forslag til Statsbudsjett for 1986, St. prp. nr 1 (1985-86) kapittel 719 post 11 – Kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr – endringsforslag.

I forslag til Statsbudsjett for 1986, St. prp. nr 1 (1985-86), er det under kapittel 719 post 11 foreslått avsatt 6 mill. kr til kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr.

I et arbeidsnotat av 13. februar 1985 om medisinsk teknologi (Nordan-utvalget), ble det bl.a. foreslått at utarbeidelsen av kvalitetssikringsmanualer ble organisert som et prosjektarbeid.

Prosjektarbeidet vil omfatte de foreslåtte deler:

«Utarbeidelse av kvalitetssikringsmanualer m.v. for sykehusene, veiledning, opplæring og samordning av kvalitetssikringssystemene, herunder sykehusenes egenkontroll».

Les resten av innholdet i:

1 Forslag til Statsbudsjett for 1986 – endringsforslag

 

 

Legg igjen en kommentar