Komité for medisinsk teknikk

Styret for Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk (NFBT) har diskutert anmodning av Norske Sivilingeniørers Forening om deltakelse i en komité for medisinsk teknikk i NIF-regi.

Styret synes dette er et interessant forslag og vil se positivt på tiltaket.

NFBT har imidlertid en egen kurskomité, Biomedisinsk Teknisk Etterutdannelse (BTE). Komitéen deltar direkte og indirekte  (via styret i NFBT) bl.a. med Legeforeningen og Medisinsk Teknisk Forening om samarbeide og koordinering av etterutdannelse innen medisinsk teknikk for ulike kategorier helsepersonell.

Det er ønskelig at denne situasjonen blir mer avklart når det gjelder disse samarbeidsbestrebelsene før NFBT går inn i en ny komité som skal arbeide i regi av NIF.

NFBT vil stille seg avventende til hvilket forhold den beskrevne aktivitet skal ha i forhold til NIF i framtiden.

Komite for MT

Legg igjen en kommentar