2 Brev fra Norske Kommuners Sentralforbund

Fra: Norske Kommuners Sentralforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sentralforbundet har ved flere anledninger diskutert kvalitetssikring/kvalitetskontroll i sykehuskollegiet.

Fylkeskommunene har bedt Sentralforbundet følge saken m.h.t. å få en omlegging av gjeldende praksis med TELOX til en mer desentralisert kontrollordning.

Sentralforbundet vil, i samarbeid med NIS, følge opp fylkeskommunenes anmodning om nye og endrede tiltak av kvalitetskontroll/kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

2 Et brev fra Norske Kommuners Sentralforbund

 

 

 

Legg igjen en kommentar