Styremøte i MTF på RiT, 4.02.1986

Sakliste:

1/86   Godkjenning av ref. m.m.

2/86   Innkomne saker.

3/86   Landsmøte -86 Bergen (evt. fullmakter; evt. fonds-/kto.opprettelse).

4/86   Kursvirksomhet -86.

5/86   Kontakten med NFBT og Norsk Forening for Strålingsfysikk.

6/86   Arbeidsnotat: Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester.

7/86   Diverse.

Styremøte i MTF på RiT, 04.02.1986

 

 

Legg igjen en kommentar