2 Brev fra NVE

Fra: Norges Vassdrags- og energiverk
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til brev av 12.11.85 fra MTF, stilet til Sosialdepartementet og Olje- og energidepartementet, med gjenpart bl.a. til NVE.

NVE har gjennomgått det tilsendte materiale fra MTF og finner dette meget interessant. Den fremlagte planen synes meget godt gjennomarbeidet. Den er systematisk, inneholder alle vesentlige momenter og passende detaljert, slik at planen uten videre kan settes ut i livet så snart finansiering og konstituering er klar.

Les resten av innholdet i:

2 Et brev fra NVE

 

Legg igjen en kommentar