Kurs i praktisk strålevern og kvalitetskontroll

Norsk Radiografforbund arrangerte kurs innen emnet praktisk strålevern og kvalitetskontroll i desember-85. Det var svært stor interesse for kurset og det blir arrangert et nytt kurs 10.-12. april.

Det er ønske at en fra Medisinsk Teknisk Forening kan stille på kurset. Det er stor interesse i en presentasjon av MTF og drift av prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester».

Kurs i praktisk strålevern og kvalitetskontroll