Samarbeid mellom NFBT, NFMS og MTF

MTF har nå eksistert i snart to år. Foreningen har gitt ut 7 nummer av tidsskriftet «Medisinsk Teknikk».

Et flertall i MTF’s styret har siden før landsmøtet i Tromsø, ønsket å starte samtaler med NFBT og NFMS om samarbeid.

Styret i MTF foreslår at representanter for de tre foreningene NFBT, NFMS og MTF kommer sammen for å diskutere eventuelle samarbeidsområder og -former.

Samarbeid mellom NFBT, NFMS og MTF

 

Legg igjen en kommentar