Referat fra styremøte i Trondheim, 1986

Sted: Trondheim

Saksliste:

1/86   Kommentar sak 27/85.

2/86   Ingen innkomne saker.

3/86   Landsmøte i Bergen -86.

4/86   Kursvirksomhet.

5/86   Samarbeid med NIF/NFBT.

6/86   Behandles på neste styremøte.

7/86   Kasserer anmodes om å lage en oversikt over den totale økonomiske situasjon etter landsmøte -85.

Referat fra styremøte i Trondheim, 1986

Legg igjen en kommentar