Brev fra Det Kongelige Olje- og energidepartement

Fra: Det Kongelige Olje- og energidepartement
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

MTF’s brev av 21.11.1984, 17.10.1985 og 12.11.1985 vedrørende prosjekt for kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

m.h.t. Olje- og energidepartementets forhold til kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester er dette begrenset til det som følger av lov om tilsyn med elektriske anlegg. I medhold av denne lovs § 3 er det opprettet et særlig tilsyn med elektromedisinsk utstyr. Dette tilsynet er forvaltningsmessig underlagt Olje- og energidepartementet.

Helsedirektoratet/Sosialdepartementet er på sin side tillagt det forvaltningsmessige ansvar for det overordnede tilsyn med helsetjenesten.

Et brev fra Det Kongelige Olje- og energidepartement

Legg igjen en kommentar