Komité for Medisinsk Teknikk, 3.03.1986

Det vises til NFBT’s brev av 12.2.1986 vedrørende ovennevnte.

Da det av brevet fremgår av NFBT p.g.a. sin egen kursaktivitet beklageligvis ikke finner det riktig å medvirke – i NIF’s virksomhet, er Norske Sivilingeniørers Forening inneforstått med at foreningen heller ikke stiller representant til komiteen.

NIF tar sikte på å kartlegge, bl.a. ved forsøksprosjekter, hvorvidt det er behov og marked for en aktivitet fra NIF’s side. Det forehåndsarbeid som ble gjort i Ad-hoc-komité, indikerer et ønske om et visst engasjement fra NIF.

Komite for medisinsk teknikk, 3.03.1986

Legg igjen en kommentar