Landsmøtet 86 (Forslag til budsjett)

Vedlagt følger forslag til program og budsjett for landsmøtet 86. Alle foredragsholdere er klare. Programmet har 3 foredrag om ultralyd – er det for mye, hvilket skal i så fall kuttes? Bør foredragene om hygiene og etikk (hvordan medisinsk teknisk personale bør opptre…) få som B-sesjon, dvs. parallell-sesjon?

I budsjettet er det regnet med 120 betalende deltakere. Busstransport til og fra sentrum er tatt med. Det er kalkulert med 15 foredragsholdere.

Forslag til budsjett til landsmøte i Bergen, 1986

Legg igjen en kommentar