Samarbeid mellom NFBT, NFMS og MTF

MTF har satt pris på de henvendelse om samarbeid som er kommet, og foreningen kan gjerne tenke seg å drøfte samarbeid med NFBT og NFMS, selv om MTF hittil har vært avventende.

Styret i MTF foreslår at representanter for de tre foreningene kommer sammen for å diskutere eventuelle samarbeidsområder og -former. Oppretting av evt. felles organer/tiltak kan, hvis interessen er til stede, utredes fram mot de respektive generalforsamlinger i 1987.

Samarbeid mellom NFBT, NFMS og MTF

 

Legg igjen en kommentar