Notat – Kurssamarbeid med NIF

Det er nedsatt en felles kurskomité som skal se på mulighetene for å arrangere kurs innen medisinske og medisinsk tekniske emner.

Det er besluttet å arrangere det første kurset. Arbeidstittel er Kvalitetssikring i sykehus. Dette vil være et grunnleggende kurs fulgt opp av med detaljerte spesifikke kurs senere. Det tas sikte på et høykvalitetskurs med bl.a. internasjonalt kjente forelesere innen fagfeltet kvalitetssikring.

Les sammensettingen av den felles kurskomité i:

Notat – kurssamarbeid med NIF