Referat fra styremøte 2-86, telefonkonferanse

Sak 9/86   Landsmøte i Bergen -86

Trond Fagerlis foreslag til landsmøteprogram og budsjett oversendt styrets medlemmer i ekspedisjon av 15.04.1986 ble behandlet.

Foreslaget til program ble vedtatt med få endringer. Det endelige programforslag oversendes styrets medlemmer så snart det foreligger.

Forslaget til budsjett ble vedtatt. Det ble presisert at nøkternhet er nødvendig og at det må satses på sponsorinntekter. Revidert budsjettforslag oversendes styrets medlemmer sammen med det endelige programmet.

Referat fra styremøte 2-86, telefonkonferanse

 

Legg igjen en kommentar