Styresak 15/86: Søknader om medlemskap

Styrets medlemmer på sirkulasjon:

Styresak 15/86: Søknader om medlemskap.

  • Herman Fjeld, Avd.ing., MTA, Haukeland sykehus
  • Odd Kristensen, Instrumentmaker, Klin.fys.lab., Ullevål
  • Thor Olsen, Avd.ing., MTA, Vest-Agder Sentralsykehus
  • Josef Rausand, Avd.ing., Klin.fys.lab., Ullevål
  • Roald Skaar, Teknisk leder, Mandal sykehus

Styresak 1986 – søknad om medlemskap

Legg igjen en kommentar