Innkalling til styremøte, 22.08.1986

Sted: KNA-hotellet, Oslo.

Saksliste:

16/86   Referatsaker.

17/86   Innkomne saker.

18/86   Landsmøtet i Bergen; seminar, utstilling, økonomi m.m.

19/86   Generalforsamling; saksliste, § 4, praktisk gjennomføring.

20/86   Tidsskriftet; produksjonsmåte, arbeidsfordeling, redaktøransvar, stofftilgang, annonser, samarbeid med andre foreninger m.m.

21/86   Valg av nytt styre, valgkomite, revisor. Eventuelt samtale med valgkomiteens formann.

22/86   Aktiviteter siste år, bl.a. «Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester».

23/86   Aktivitetsplan for neste år.

24/86   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 22.08.1986

 

 

Legg igjen en kommentar