Generalforsamling, 13.10.1986

Sted: Haukeland sykehus

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forhåndsmedlemmer.
  2. Valg av ordstyrer.
  3. Valg av referent og 2 desisorer.
  4. Årsberetning for MTF og MT.
  5. Regnskap og revisors beretning.
  6. Budsjett 1986/87.
  7. Forslag om endring av vedtektenes § 4 pkt.1.
  8. Valg: styre, revisor, valgkomité.
  9. Landsmøte 93/94.

Les også Årsberetning 1985/86 – Medisinsk Teknisk Forening i:

Generalforsamling i 1986

Legg igjen en kommentar