Referater til styremøter

Vedlagt oversendes referat fra de to siste styremøtene; telefonkonferansen 20.8. og møtet i Oslo 22.-23.8.

Innkalling til styremøte, telefonkonferanse, 25.9.

Saksliste:

25/86   Referatsaker.

26/86   Avklaring av formannsvervet.

27/86   Brev fra NFBT.

28/86   Landsmøte -86, emner/synspunkter til paneldebatten.

29/86   Generalforsamling -86, momenter til åpningstalen.

30/86   Eventuelt.

Referat fra styremøte (telefonkonferanse) 20.08.1986.

 1. Aktivitetsnivået i foreningen
 2. Generalforsamlingen 1986
 • Innkalling
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Forslag om endring av § 4
 • Landsmøte 1987
 • Medlemskontingenten
 • Valg
 • Saker til orientering

Referater fra styremøter

 

Legg igjen en kommentar