Kommentarer til styrets årsmelding og forslag til vedtak

Fra: Jan Holteng (styret i MTF)
Til: Øystein Jensen (styret for NFBT)

 

Det vises til NFBS’s brev av 3. september 1986 stilet til generalforsamlingen 1986 i MTF. Brevet har vært drøftet på styremøte.

Styret har noen formelle innvendinger mot brevet. Dette inneholder en kommentar til årsmeldingen og fremmer et forslag med hensyn til foreningens fremtidige aktivitet. Medlemskap i MTF er personlig og derfor er det kun medlemmer som har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen og ikke andre foreninger. NFBT’s brev kan derfor ikke legges frem på generalforsamlingen til behandling på vanlig måte.

Les resten av innholdet i:

Kommentarer til styrets årsmelding og forslag til vedtak

Legg igjen en kommentar