Referat fra styremøte, nr 6-86

Telefonkonferanse 25.9.1986.

25/86   Referatsaker.

26/86   Formannsvervet.

27/86   Brev fra NFBT.

28/86   Landsmøte -86, emner/synspunkter til paneldebatten.

29/86   Generalforsamling -86, momenter til åpningstalen

30/86   Eventuelt.

Referat fra styremøte nr 6-86

 

Legg igjen en kommentar