Rådhusposten – «Bio-medisinsk teknikk, Rivende utvikling»

Anvendelse av tekniske hjelpemidler i medisinsk diagnostikk og behandling har hatt en rivende utvikling i de senere årene. Denne teknikken er etterhvert blitt stadig mer avansert og krever større viten og teknisk skolering hos medisinsk personell som skal bruke disse hjelpemidlene. Fagområdet, som har utviklet seg i grenseland mellom tekniske og medisinske profesjoner, kalles bio-medisinsk teknikk. I mange land er dette nå en egen spesialitet og mye tyder på at dette også vil bli utviklingen her i landet.

Les om:

  • Stadig mer avansert
  • Samarbeid mellom faggrupper
  • EKG-, EMG- og EEG-apparater
  • Røntgen
  • Stråleteknikk
  • Elektrotekniske metoder
  • EDB-teknikken
  • Mikroprosessorer og energikilder
  • Kontrollfunksjon viktig
  • Viktig med økt informasjon

i:

Bio-medisinsk teknikk, Rivende utvikling

 

 

Legg igjen en kommentar