Ang. generalforsamling 1986

Tid: mandag 13.10. kl. 19.00.
Sted: auditoriet, Haukeland sykehus.

Dagsorden, første utkast:

1. Registrering/opptelling av deltakere. Utdeling av stemmesedler

2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forhåndsmedlemmer

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av referent og 2 desisorer

5. Årsberetning for MTF og MT.

6. Regnskap og revisors beretning

7- Budsjett 1986/87

8. Forslag om endring av vedtektenes § 4

 

9. Andre innkomne saker

10. Valg: styre, valgkomite, revisor, redaktør

11. Kontingent 1987

12. Landsmøte 1987

13. Saker til orientering

14. Middag og sosialt samvær

Les om ulike forberedelser til dagsorden i:

2 Ang. generalforsamling 1986

Legg igjen en kommentar