Program til landsmøte i Bergen, 12.-15. oktober 1986

Sted: Bergen

Paneldebatt er «Ny teknologi i helsevesenet».

Det blir bl.a. tatt opp temaer:

1 dag: Organisering av medisinsk teknisk utstyr, Kvalitetssikring/Økonomi

2 dag: Optisk utstyr, Generelle utviklingstrender, Hygiene/Etikk

3 dag: Ny billeddiagnostikk

Forslag til program til landsmøte i Bergen, 1986

Legg igjen en kommentar