Referat fra generalforsamling, 13.10.1986

Sted: Haukeland sykehus, Bergen

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forhåndsstemmer.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Valg av referent og 2 desisorer.
 4. Årsberetning 1985/06 – MTF.
 5. Regnskap og revisors beretning.
 6. Medlemskontingent 1987.
 7. Budsjett 1986/87.
 8. Forslag om endring av vedtektenes § 4.1.
 9. Valg.
 10. Landsmøte 1987.
 11. Saker til orientering.

Referat fra generalforsamling 1986

Legg igjen en kommentar