2 Søknad om medlemskap

Fra: Audny Elise Samnøy Stuen, Medisinsk teknisk avdeling, Haukeland sykehus
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Personen er ansatt ved Medisinsk teknisk avdeling, Haukeland sykehus, og søker om medlemskap i Medisinsk Teknisk Forening.

Et brev fra ansatte ang. søking av medlemskap i MTF

Legg igjen en kommentar