Innkalling til styremøte, nr. 8-86

Telefonkonferanse 19.10.1986.

Saksliste:

30/86   Konstituering av det nye styret.

31/86   Referatsaker.

32/86   Innkomne saker.

33/86   Kontakt med medlemmene, arbeidsmetoder.

34/86   Samarbeid med leverandørforeningen.

36/86   Samarbeid med NFBT og andre foreninger.

36/86   Medlemsverving etter vedtektsendringen.

37/86   EDB-system for registrering/vedlikehold av MTU.

38/86   Prosjekt: Kvalitetssikring av anestesiutstyr. Referat fra arbeidsgruppens møte ved Veritas.

39/86   Brev til Veritas. STEM m.fl. angående konkrete samarbeidsprosjekter.

Innkalling til styremøte, nr. 8-86

 

Legg igjen en kommentar