Telefonkonferanse, 29.10.1986

Saksliste:

Sak 30/86   Konstituering.

31/86   Referatsaker.

32/86   Innkomne saker.

33/86   Kontakt med medlemmer.

34/86   Samarbeid med leverandørforeningen.

35/86   Samarbeid med NFBT og andre.

36/86   Medlemsverving.

37/86   EDB-system for registrering og vedlikehold.

38/86   Anestesi.

39/86   Brev til Veritas/STEM.

40/86   Eventuelt.

Utkast til spørreskjema

Ang. telefonkonferanse 1986

 

Legg igjen en kommentar