Ang. forvaltning og kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr

MTF har som kjent nylig avholdt sitt landsmøte i Bergen. På dette møtet kom det frem informasjon om arbeider som pågår i relasjon til forvaltning og kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr.

Foreningens medlemmer vil ventelig stå sentralt når systemer skal iverksettes ved de enkelte sykehus. Det vil være naturlig at MTF deltar i et nærmere samarbeid når slike systemer skal utarbeides.

Ang. forvaltning og kvalitetssikring av MTU

Legg igjen en kommentar