3 Søknad om medlemskap

Under henvisning til foreningens vedtekter § 4, søker undertegnede herved medlemskap i MTF.

§ 4 Medlemskap:

  1. Medlemskap i foreningen er personlig. Som medlemmer kan være personer som arbeider innen fagfeltet medisinsk teknikk er ansatt ved norske helseinstitusjoner.
  2. Søknad om medlemskap må sendes styret og godkjennes av dette.
  3. Ved opptak i foreningen, forplikter det enkelte medlem seg til å arbeide aktivt for foreningens formål og for å holde foreningens anseelse på et høyt nivå.

Les andre punkter i:

Søknad om medlemskap

Legg igjen en kommentar