Innkalling til styremøte, nr 9-86

Sted: Oslo

Saksliste:

40/86   Referatsaker.

41/86   Innkomne saker.

Utsatt sak 33/86   Kontakt med medlemmene, arbeidsmetoder.

Utsatt sak 34/86   Samarbeid med leverandørforeningen.

Utsatt sak 35/86   Samarbeid med NFBT og andre foreninger.

Utsatt sak 36/86   Medlemsverving etter vedtektsendringen.

42/86   Eventuelt.

Referat fra styremøte, nr 9-86.

Innkalling til styremøte og referat, nr. 9-86

 

 

Legg igjen en kommentar