Referat fra styremøte, nr 8-86

Telefonmøte 29 oktober 1986.

30/86   Konstituering av det nye styret.

31/86   Referatsaker.

32/86   Innkomne saker.

33-36/86   Utsatt til styremøte i Oslo 7.11.86.

37/86   EDB-system for registrering/vedlikehold av MTU.

38/86   Prosjekt: Kvalitetssikring av anestesiutstyr.

39/86   Brev til Veritas, STEM m.fl. angående konkrete samarbeidsprosjekter.

Referat fra styremøte nr 8-86

Legg igjen en kommentar