Registrering av ulykker med MTU

Et godt samarbeide med de medisinsk-tekniske avdelingene på sykehusene vil være nødvendig dersom de planlagte ulykkesrapporteringer skal kunne gjennomføre etter hensikten, Norsk institutt for sykehusforskning (NIS) stiller seg derfor positive til MTF’s initiativ.

NIS skal i første omgang sørge for at det ulykkene, nesten-ulykkene og feilfunksjonene som skjer ved bruk av medisinsk-teknisk utstyr blir samlet i en nasjonal database. Disse data skal stå til rådighet for sykehusene og det er naturlig at de medisinsk-tekniske avdelingene blir brukere av basen.

Les aktivitetsplan for prosjektet som består av:

  1. Registreringsrutiner
  2. Database for ulykker osv.
  3. Kontaktmøter
  4. Database for utstyr
  5. Evaluering
  6. Brukererfaringer
  7. Rådgivningsfunksjon

i:

Registrering av ulykker med MTU

 

 

Legg igjen en kommentar