Brev fra Det Norske Veritas

Fra: Det Norske Veritas
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Kvalitetssikring i forbindelse med medisinsk teknisk utstyr – samarbeid

På foreningens årsmøte i oktober fremla Sosialdepartementet og Veritas de planer som foreligger i forbindelse med utvikling av kvalitetssikringssystemer for sykehusene.

På møtet ble det ansett som formålstjenlig  om Veritas ivaretar sekretærfunksjonen og kvalitetssikringssiden i arbeidsgruppen, mens andre representanter, f.eks. fra MTF, kunne ivareta funksjonen som faglig leder.

Hensikten med arbeidsgruppe er å utarbeide eller fremskaffe prosedyrer og kriterier i forbindelse med innkjøp, vedlikehold og bruk av «…» (arbeidsgruppenes arbeidsområde).

Les resten av innholdet i:

Et brev fra Det Norske Veritas

 

 

Legg igjen en kommentar