Vedrørende samarbediskomite

Viser til NFBT’s brev den 3. september d.å., hvor NFBT kommer med en oppfordring til MTF om å opprette en samarbeidskomité mellom MTF og NFBT. Det nye styret har nå behandlet forslaget og MTF kunne tenke seg et samarbeid på kurssektoren samt et fagtidsskrift «Medisinsk Teknikk».

Vedr. samarbeidskomite

 

Legg igjen en kommentar