Samarbeid om håndbok og utstyrsforvaltning

Det ble tatt opp forholdet til MTF med Statens Rasjonaliseringdirektorat.

Planene er:

  1. Kapitteloppdelingen til HfU. Under hver bolk tas det med så mye som med rimelighet kan rekkes ut ca januar 1987.
  2. Det bidrag MTF kan gjøre vil være: enten ta totalansvaret for hele kapitler, f.eks. innkjøpsprosedyrer, eller være forslags/ressursgruppe ved utarbeidelse av delkapitler.
  3. Apparatregistersspesifikasjoner er det uhyre viktig å fa lagt den siste finpussen på innen primo neste år.

Samarbeid om håndbok og utstyrsforvaltning

 

Legg igjen en kommentar