Brev fra Norsk Forening for signalbehandling

Fra: Norsk Forening for signalbehandling | Til: Medisinsk Teknisk Forening

I brevet takker Stein Bergsmark på vegne av Norsk forening for signalbehandling for brevet og gratulasjonen. Foreningen arbeider for å bedre utdanningen på området, for å heve det faglige nivået, og for å utbre kjennskap til og bruk av signalbehandling.

Det vil forsøkes å opprette arbeidsgrupper, hvor to foreninger kunne samarbeide sammen.

Et brev fra Formann for Norsk forening for signalbehandling