Innkalling til styremøte, 27.04.1987

Sted: Agfa-Gevaert A/S, Oslo.

Saksliste:

  • Økonomisk oversikt, alternative inntektskilder.
  • Formannens brev av 27.1.87. Forholdet til STEM/NIS Veritas.
  • Orientering om tidsskriftet.
  • Landsmøtet 88 / Stor-messe i Trondheim.
  • Forholdet til firmaene, brev fra Sandbæk, Philips.
  • Prosjektet EDB-system for registrering/vedlikehold.
  • Søknader om medlemskap.

Innkalling til styremøte, 27.04.1987

 

Legg igjen en kommentar