Referat fra styremøte, nr 1-87

Sted: Oslo.

Saksliste:

1/87   Referatsaker.

2/87   Innkomne saker.

3/87   Målsetting/arbeidsmetoder.

4/87   NIS-rapport om registreringssystem, uhellrapportering.

5/87   Kontakt og samarbeid med leverandørene.

6/87   Forholdet til NEK.

7/87   Landsmøtet 1988.

8/87   Økonomisk statusrapport.

9/87   Messe -88.

10/87   Prosjekt EDB-system for registrering og vedlikehold.

11/87 Medlemslister.

Referat fra styremøte nr 1-87

 

 

Legg igjen en kommentar