Ang. MTF’s landsmøte 1988

Styret ved  MTF har diskutert om man burde flytte landsmøtet fra Lillehammer til Trondheim pga. den store messen «Med Tech 88» som planlegges i Trondheim 7.-10. juni 1988.

I henhold til foreningens vedtekter, skal tid og sted for landsmøtene, bestemmes av generalforsamlingen. Det er foreslått at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i Sandefjord i tidsrommet 10.08.-02.09.87. Kun en sak tas opp: styrets forslag om å flytte landsmøtet.

Ang. MTF’s landsmøte 1988

Legg igjen en kommentar