Referat fra styremøte, nr 2-87

Telefonkonferanse 15.07.87.

Sak 87.12 Landsmøtet 1988 – Med Tech ’88.

Vedtak:

  1. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Sandefjord 2. september 1987. Det behandles kun en sak: styrets forslag om å flytte landsmøtet 1988 fra Lillehammer til Trondheim i forbindelse med Med Tech ’88.
  2. Formannen underretter Helkonsult A/S om at MTF, under forutsetning av generalforsamlingens senere godkjenning, vil legge sitt landsmøte 1988 til Trondheim. MTF vil arrangere generalforsamling og et faglig seminar samt samarbeide med Helkonsult om det øvrige arrangement.

Referat fra styremøte nr 2-87

Legg igjen en kommentar