Innkalling til styremøte, 30.08.1987

Sted: Sandefjord, Park Hotell.

Saksliste:

  • Referatsaker.
  • Innkomne saker.
  • Foreningens målsetning fram til landsmøte -88.
  • Forslag til tidspunkt for styremøter.

Foreningens målsetning fram til landsmøte 88

Les resten av innholdet i:

Innkalling til styremøte, 30.08.1987

Legg igjen en kommentar