Referat fra ekstraordinær generalforsamling, 2.09.1987

Sted: Park Hotell, Sandefjord.

Deltakere: 13 fremmøtte medlemmer, i tillegg var det avgitt 38 forhåndsstemmer og 3 fullmakter.

Det vises til innkalling og saksfremlegg datert 19.07.87.:

  1. Innkallingen enstemmig godkjent.
  2. Ståle Lybekk enstemmig valgt til ordstyrer.
  3. Per W. Torgersen, Thomas Lauvrud og Gunnar Bækken enstemmig valgt til henholdsvis referent og desisorer.
  4. Forhåndsstemmene fra Hans Arne Kvernberg og Jan Østerli ble enstemmig forkastet. Øvrige forhåndsstemmer og fullmakter ble enstemmig godkjent.
  5. I tråd med styrets forslag gjorde generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

«MTF’s neste landsmøte arrangeres av Medisinsk teknisk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim i tidsrommet 7.-10. juni 1988».

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 1987

Legg igjen en kommentar