Notat vedrørende strategisk planlegging

Styret har i den senere tid innsett sin begrensning når det gjelder arbeids- og oppfølgingskapasitet. Det er bred enighet om at det er nødvendig med en selektiv og mer konkret målsetting med hensyn til foreningens aktiviteter. Et verktøy i denne sammenheng er strategisk planlegging.

En strategisk plan har følgende hovedpunkter:

  • Kartlegging og analyse av dagens situasjon.
  • Virksomhetside og mål
  • Strategi og tiltak
  • Ressursfordeling

Les resten av innholdet i:

Notat vedr. strategisk planlegging

Legg igjen en kommentar