Referat, fellesmøte

Referat fra fellesmøte NFBT, NFMS, MTF. Haukeland sykehus, Radiofysisk avd.

Ang.: Samarbeide om kurs/etterutdannelse mellom de 3 foreninger.

Det ble foreslått følgende saksliste:

  1. Ordstyrer og referent.
  2. Mandat fra de 3 foreninger, rapportering.
  3. Tidsplanlegging frem til generalforsamlinger 88.
  4. Innsatsområder.
  5. Økonomi.
  6. Eventuelt.

Referat fra fellesmøte

 

 

Legg igjen en kommentar