Representant i felles kurskomité NFMS og MTF

Norsk forening for medisinsk strålingsfysikk (NFMS) bekrefter med dette dokumentet at det blir avholdt en møte på Haukeland sykehus (Bergen) mellom representanter fra NFMS, MTF og NFBT. Alle tre organisasjoner var enig å samarbeide innen etterutdanning i medisinsk teknikk og etablere en felles kurskomité.

Sverre Grimnes ble valgt til å representere en felles kurskomité.

Referat fra møtet i Bergen gjelder som grunnlag for samarbeidet.

Les mer om «pilotprosjekter» i:

Representant i felles kurskomite med NFMS og MTF