1 Samarbeid om tidsskriftsutgivelse

MTF inviterer til samarbeid om utgivelse av tidsskriftet «Medisinsk Teknikk» slik det har vært diskutert ved ulike anledninger siden MTF’s landsmøte i Bergen høsten 1986.

Forslag til retningslinjer for samarbeid:

  1. Tidsskriftet er organisert som en stiftelse med MTF som eier og med ansvarlig redaktør som disponert.
  2. Den forretningsmessige siden av tidsskriftet ledes av ansvarlig redaktør. Stiftelsen styre er MTF’s styre supplert med en representant fra hver av de to (største) samarbeidende foreninger.
  3. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør, fagredaktør, redaksjonssekretær og annonsesjef.

Les resten av innholdet i:

1 Samarbeid om tidsskriftutgivelse

Legg igjen en kommentar