2 Samarbeid om tidsskriftsutgivelse

MTF anbefaler at styret foreslår følgende vedtak til generalforsamling:

Styret v/redaktøren gis fullmakt til å inngå avtale om tidsskriftsamarbeid med NFBT, NFMS, FSTL – og evt. andre foreninger som har felles interesser med MTF – etter de prinsipper som er skissert i vedlagt forhhandlingsutkast fra «Medisinsk Teknikk».

Et praktisk samarbeid kommer i gang fra nr. 3/88.

Det finnes ikke vedlagt forhandlingsutkast, derfor er det umulig å referere fra dette dokumentet.

2 Samarbeid om tidsskriftsutgivelse

 

Legg igjen en kommentar